Anställningsärenden under beredning

Ledigkungjorda anställningar som professor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Professor i endokrinologi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA 2019/3342
Ansökningsdatum: 2020-09-15
(Robert Norrman)
Professor i utvecklingsbiologi med inriktning mot neurovetenskap
Dnr: P A 2020/79
Ansökningsdatum: 2020-08-31
(Kajsa Johnsson)
Professor i immunologi
Dnr: PA 2019/3412
Ansökningsdatum: 2020-08-13
(Kajsa Johnsson)
Professor i experimentell koagulationsmedicin med inriktning mot hemostas, koagulation elller vaskulär biologi
Dnr: P A 2018/4209
Ansökningsdatum: 2020-08-20
(Kajsa Johnsson)
Professor yrkesdermatologi förenad med befattning som specialistläkare/överläkare
Dnr: P A 2018/1324
Ansökningsdatum: 2019-05-02
(Kajsa Johnsson)
4 sökande Elisabet Nylander Umeå, Charlotte Enerbäck Linköping, Olle Lrkö, Göteborg 2019-11-19 Lärarförslagsnämnden föresl´år att Cecilia Svedman anställs som professor Rektor beslutar 2020-06-18 att anställa Cecilia Svedman som professor i yrkesdermatologi fro m 2020-08-01.

Befordran till professor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Befordran till professor i medicinsk forskning med inriktning mot leverns metabolism och sjukdomar
Dnr: P 209/114 PA 2020/66
(Kajsa Johnsson)
Philipp Kaldis Professorerna Anna Krook, Stockholm samt Jan Borén, Göteborg Prel lfn 23 september
Befordran till professor i cellbiologi
Dnr: P2020/1219
(Helene Berggren)
Nils Wierup Två sakkunniga utsedda Prel LFN juni 2020.
Befordran till professor i infektionsmedicin
Dnr: P 2020/89
(Eva Nilsson)
Mattias Collin Två sakkunniga utsedda. Lärarförslagsnämnden föreslår 2020-06-17 att Mattias Collin befordras till professor i infektionsmedicin.
Befordran till professor professor i medicinsk forskning med inriktning mot medicinsk genetik
Dnr: P 2020/116
(Eva Nilsson)
Kajsa Paulsson Två sakkunniga utsedda Lärarförslagsnämnden föreslår 2020-05-19 att Kajsa Paulsson befordras till professor i medicinsk forskning med inriktning mot medicinsk genetik.
Befordran till professor i fysiologi
Dnr: P2019/7133
(Helene Berggren)
Tomas Deierborg Två sakkunniga utsedda. Prel LFN april/maj 2020. Prorektor har 2020-06-18 beslutat att befordra Tomas Deierborg till professor i fysiologi.
Befordran till professor i immunologi
Dnr: P2020/395
(Robert Norrman)
Lena Uller Två sakkunniga utsedda 2020-04-28 Lärarförslagsnämnden föreslår 2020-04-28 att Lena Uller befordras till professor i immunologi. Rektor har 2020-06-11 fattat beslut om att befordra Lena Uller till professor i immunologi.
befordran till professor i klinisk mikrobiologi
Dnr: P 2019/5756
(Helene Berggren)
Gabriela Godaly Två sakkunniga utsedda Prel LFN 24 mars 2020.
Befordran till professor i radiologi inriktning cancer
Dnr: P2019/5992
(Robert Norrman)
Sophia Zackrisson Två sakkunniga utsedda 2019-10-31.
2020-01-23 Lärarförslagsnämnden föreslår 2020-01-23 att Sophia Zackrisson befordras till professor i radiologi inriktning cancer.
Befattningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare.
Rektor har 2020-02-27 fattat beslut om att befordra Sophia Zackrisson till professor i radiologi inriktning cancer. Anställningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare.
Befordran till professor i experimentell oftalmologi med särskild inriktning mot glaukomforskning
Dnr: P2019/2752
(Robert Norrman)
Boel Bengtsson Två sakkunnigutlåtanden har inkommit 2020-03-24 Lärarförslagsnämnden föreslår 2020-03-24 att Boel Bengtsson befordras till professor i experimentell oftalmologi med särskild inriktning mot glaukomforskning. Rektor har 2020-05-07 fattat beslut om att befordra Boel Bengtsson till professor i experimentell oftalmologi med särskild inriktning mot glaukomforskning.
Befordran till professor i klinisk medicin med inriktning mot neurologi
Dnr: P2019/954
(Robert Norrman)
Kristina Källén Två sakkunniga utsedda 2019-06-19 Lärarförslagsnämnden bordlägger ärendet 2019-06-19

Adjungerade professorer

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Förnyad anställning som adjungerad professor i njurmedicin
Dnr: PA 2020/1602
(Eva Nilsson)
Anders Christensson Lärarförslagsämnden föreslår 2020-06-17 att Anders Christenssons anställning som adjungerad professor i njurmedicin förnyas.
Adjungerad professor i internmedicin med placering vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö
Dnr: PA 2019/2720
(Eva Nilsson)
Klas Sjöberg Två sakkunniga utsedda.
Adjungerad professor i thoraxkirurgi inriktning translationell lungtransplantation
Dnr: PA 2019/3253
(Helene Berggren)
Sandra Lindstedt Ingemansson Två sakkunniga utsedda Prel LFN juni 2020.
Adjungerad professor i neurologi
Dnr: PA 2020/611
(Robert Norrman)
Gesine Paul-Visse Två sakkunniga utsedda 2020-05-19 Lärarförslagsnämnden föreslår 2020-05-19 att Gesine Paul-Visse anställs som adjungerad professor i neurologi. Rektor har 2020-08-13 beslutat att anställa Gesine Paul-Visse under tidsperioden 2020-10-01- 2023-09-30.
Adjungerad professor i thoraxkirurgi inriktning thoraxtranplantation
Dnr: PA 2019/3203
(Helene Berggren)
Johan Nilsson Rektor har beslutat att förnya Johan Nilssons anställning som adjungerad professor i thoraxkirurgi med särskild inriktning thoraxtransplantation 40% 2020-05-01 - - 2023-04-30.
Förnyad anställning som adjungerad professor i kirurgi
Dnr: PA2019/4251
(Robert Norrman)
Jan Johansson 2020-03-24 Lärarförslagsämnden föreslår 2020-03-24 att Jan Johanssons anställning som adjungerad professor i kirurgi förnyas. Rektor har 2020-04-16 beslutat att förnya Jan Johanssons anställning 2020-05-01- 2023-04-30.
Adjungerad professor i kardiologi
Dnr: PA2020/37
(Robert Norrman)
Martin Magnusson Två sakkunniga utsedda 2020-03-24 Lärarförslagsnämnden föreslår 2020-03-24 att Martin Magnusson anställs som adjungerad professor i kardiologi. Rektor har 2020-04-16 beslutat att anställa Martin Magnusson under tidsperioden 2020-05-01- 2023-04-30.
Adjungerad professor i arytmologi
Dnr: PA2019/3207
(Robert Norrman)
Johan Brandt Två sakkunniga utsedda 2020-05-19 Lärarförslagsnämnden föreslår 2020-05-19 att Johan Brandt anställs som adjungerad professor i arytmologi. Rektor har 2020-08-13 beslutat att anställa Johan Brandt under tidsperioden 2020-09-01- 2023-08-31.
Förnyad adjungerad professor i ortopedi
Dnr: PA 2020/41
(Helene Berggren)
Magnus Tägil Remiss Region Skåne för yttrande.
Förnyad adjungerad professor i neurokirurgi
Dnr: PA 2019/4306
(Helene Berggren)
Johan Bengzon Nämnden föreslår 200123 att Johan Bengzons anställning som adjungerad professor i neurokirurgi förnyas. Rektor har beslutat att förnya Johan Bengzons anställning som adjungerad professor i neurokirurgi 25% 2020-04-01 - - 2023-03-31.
Förnyad adjungerad professor i kirurgi
Dnr: PA 2019/3260
(Helene Berggren)
Ingvar Syk Nämnden föreslår 200123 att Ingvar Syks anställning som adjungerad professor i kirurgi förnyas. Rektor har beslutat att förnya Ingvar Syk s anställning som adjungerad professor i kirurgi 20% 2020-04-01 - - 2023-03-31.
Adjungerad professor i klinisk farmakologi – förnyad anställning
Dnr: PA 2019/2648
(Robert Norrman)
Lars Grundemar Lärarförslagsnämnden föreslår 2019-09-24 att Lars Grundemars anställning som adjungerad professor i klinisk farmakologi förnyas. Rektor har 2019-11-14 beslutat att förnya Lars Grundemars anställning 2020-01-01- 2022-12-31.
Adjungerad professor i plastikirurgi
Dnr: PA2019/1725
(Robert Norrman)
Håkan Brorson Två sakkunniga utsedda.
2019-12-18 Lärarförslagsnämnden föreslår 2019-12-18 att Håkan Brorson anställs som adjungerad professor i plastikkirurgi. Rektor har beslutat att anställa Håkan Brorson som adjungerad professor i plastikkirurgi (20 %) under tidsperioden 2020-02-01--2021-05-31.
Adjungerad professor i basal och klinisk neurofysiologi
Dnr: PA2019/8
(Aldiana Sikiric)
Eskil Elmér Två sakkunniga utsedda Lärarförslagsnämnden föreslår 191022 att Eskil Elmér anställs som adjungerad professor i basal och klinisk neurofysiologi. Antal sänt till RS. Rektor har beslutat att anställa Eskil Elmér som adjungerad professor 20 % 2020-01-01--2022-12-31.
Adj professor 20 % i gynekologisk reproduktion
Dnr: PA2016/968
(Robert Norrman)
Anne Lis Mikkelsen Englund Två sakkunniga professorer utsedda. 2019-12-18 Vid sammanträdet 2019-02-26 fattade medicinska lärarförslagsnämnden beslut om att bordlägga ärendet.

Ledigkungjorda anställningar som universitetslektor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Universitetslektorat i arbets- och miljömedicin (ALVA anställning)
Dnr: P A 2020/609
Ansökningsdatum: 2020-06-02
(Kajsa Johnsson)
5 sökande Professorerna Nancy Pedersen, Stockholm samt Tina Kold Jensen, Odense Prel lfn 27 augusti.
Universitetslektor i molekylär imaging
Dnr: PA 2020/109
Ansökningsdatum: 2020-06-12
(Eva Nilsson)
24 sökande
Universitetslektor i akutsjukvård förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA2018/1257
Ansökningsdatum: 2020-05-03
(Robert Norrman)
Tre sökande
Universitetslektor i något av de invärtesmedicinska ämnesområdena förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: 2018/1803
Ansökningsdatum: 2020-04-12
(Robert Norrman)
Två sökande Två sakkunniga utsedda
Universitetslektor i psykiatri förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA 2019/631
Ansökningsdatum: 2020-04-01
(Helene Berggren)
Tre sökande. Två sakkunniga utsedda. Prel LFN augusti 2020.
Universitetslektor i experimentell medicinsk vetenskap inriktning morfologi
Dnr: PA2018/3310
Ansökningsdatum: 2020-02-03
(Helene Berggren)
37 sökande. Tre sakkunniga utsedda
Universitetslektor i global hälsa vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.
Dnr: PA 2018/3299
Ansökningsdatum: 2020-01-21
(Helene Berggren)
10 sökande. Två sakkunniga utsedda Prel LFN april/maj 2020 Benedict Oppong Asamoah har anställts som universitetslektor i global hälsa från och med 2020-09-01 och tills vidare.
Överklagandetid pågår.
Universitetslektor i pediatrik förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA2018/1805
Ansökningsdatum: 2019-11-03
(Robert Norrman)
Fem sökande Två sakkunniga utsedda 2020-08-27 Lärarförslagsnämnden beslutar 2020-06-17 att bjuda in två av de sökande till intervju.
Universitetslektor i medicinsk etik inriktning forskningsetik
Dnr: PA 2019/1721
Ansökningsdatum: 2019-09-26
(Helene Berggren)
Tolv sökande. Två sakkunniga utsedda. Lärarförslagsnämnden beslutar 200123 att bjuda in två av de sökande till en intervju.
Universitetslektor i obstetrik och gynekologi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA 2018/3312
Ansökningsdatum: 2019-09-23
(Helene Berggren)
Fem sökande. Två sakkunniga utsedda. Lärarförslagsnämnden har beslutat att bjuda in en av de sökande på intervju. Christer Borgfeldt har anställts från och med 2020-09-01 och tillsvidare som universitetslektor i obstetrik och gynekologi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare. Överklagandetiden pågår.
Universitetslektor i bioinformatik inriktning human genomik och proteomik
Dnr: PA 2019/1720
Ansökningsdatum: 2019-09-16
(Helene Berggren)
Nitton sökande. Två sakkunniga utsedda. Lärarförslagsnämnden har beslutat att bjuda in tre av de sökande till intervju.
Universitetslektor i rekonstruktiv plastikkirurgi förenad med specialistläkare/överläkare
Dnr: PA2018/2671
Ansökningsdatum: 2019-08-20
(Helene Berggren)
Fyra sökande. Två sakkunniga utsedda. Lärarförslagsnämnden föreslår 200123 en person för anställningen.
Remiss översänd till Region Skåne för yttrande.
Universitetslektor i experimentell allmänmedicin
Dnr: PA 2019/533
Ansökningsdatum: 2019-06-04
(Helene Berggren)
Nio sökande Två sakkunniga utsedda. Medicinska lärarförslagsnämnden föreslår 200123 att Asfaque Memon anställs som universitetslektor i experimentell allmänmedicin. Ashfaque Memon anställs från och med 2020-04-01 och tillsvidare som universitetslektor i experimentell allmänmedicin.
Universitetslektor i barnkirurgi förenad som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA 2018/1794
Ansökningsdatum: 2018-11-21
(Helene Berggren)
Tre sökande. Två sakkunniga utsedda. Lärarförslagsnämnden har föreslagit en av de sökandena som innehavare. Remiss är översänd till Region Skåne för yttrande 2019-09-17. Pernilla Stenström har anställts som universitetslektor i barnkirurgi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare från och med 2020-02-01 och tillsvidare.
Universitetslektor i allmänmedicin förenad med anställning som distriktsläkare
Dnr: PA 2018/1796
Ansökningsdatum: 2018-11-21
(Helene Berggren)
Fyra sökande
Universitetslektor i translationell lungmedicin
Dnr: PA2018/1795
Ansökningsdatum: 2018-10-10
(Helene Berggren)
Sexton sökande. Fyra sakkunniga utsedda. Lärarförslagsnämnden föreslår 2019-10-22 att en sökande anställs. Ellen Tufvesson har anställts som universitetslektor från och med 2020-01-01.
Universitetslektor i ämnet strukturbiologi
Dnr: PA2016-1398
Ansökningsdatum: 2016-12-07
(Kajsa Johnsson)
Trettioåtta sökande. Tre sakkunniga professorer utsedda. Lärarförslagsnämnden har 170523 utsett en tätgrupp om nio sökande, vilka är följande: Herwig Schüler, Leila Lo Leggio, Lesa Beamer, Marité Cárdenas Gómez, Michael McDonough, Pontus Gourdon, Pål Stenmark, Tina Iverson och ytterligare en.
Universitetslektor i klinisk hematologi förenad anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA2017/2493
Ansökningsdatum: 2019-11-03
(Robert Norrman)
Tre sökande Två sakkunniga utsedda.
2020-04-28 Lärarförslagsnämnden beslutar 2020-04-28 att kalla två sökande till intervju.

Befordran till universitetslektor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Anhållan om befordran till universitetslektor i molekylär medicin, regeneration och reparation i det kardiovaskulära systemet
Dnr: PA 2020/1096
(Kajsa Johnsson)
Anja Meissner
Befordran till universitetslektor i tumörcellsbiologi
Dnr: PA 2020/478
(Eva Nilsson)
Chris Madsen Två sakkunniga utsedda Medicinska lärarförslagsnämnden föreslår 2020-06-26 att Chris Madsen befordras till universitetslektor i tumörcellsbiologi.
Befordran till universitetslektor i medicinsk mikrobiologi
Dnr: PA 2020/1095
(Eva Nilsson)
Joakim Esbjörnsson Två sakkunniga utsedda Prel LFN juni 2020
Befordran till universitetslektor i immunologi
Dnr: P2020/1299
(Helene Berggren)
Katharina Lahl Prel LFN juni 2020
Befordran till universitetslektor i omvårdnad
Dnr: P 2020/117
(Eva Nilsson)
Kajsa Landgren Två sakkunniga utsedda. 2020-04-28 Medicinska lärarförslagsnämnden föreslår 2020-04-28 att Kajsa Landgren befordras till universitetslektor i omvårdnad. Dekan har beslutat att befordra Kajsa Landgren till universitetslektor i omvårdad från och med 2020-06-15 och tillsvidare.
Befordran till universitetslektor i medicinsk forskning med särskild inriktning mot translationell onkologi
Dnr: P2019/7181
(Robert Norrman)
Daniel Bexell Två sakkunniga utsedda. 2020-04-28 Medicinska lärarförslagsnämnden föreslår 2020-04-28 att Daniel Bexell befordras till universitetslektor i medicinsk forskning med särskild inriktning mot translationell onkologi Dekan har beslutat att befordra Daniel Bexell till universitetslektor från och med 2020-06-01 och tillsvidare.
Befordran till universitetslektor i molekylär medicin, regeneration, transplantation och reparation i diabetes
Dnr: P 2020/88
(Helene Berggren)
Jaon Duarte Två sakkunniga utsedda.
Befordran till universitetslektor i experimentell diagnostisk radiologi
Dnr: P2019/5850
(Robert Norrman)
Markus Nilsson Två sakkunniga utsedda. 2019-12-18 Medicinska lärarförslagsnämnden föreslår 2019-12-18 att Markus Nilsson befordras till universitetslektor i experimentell diagnostisk radiologi Dekan har beslutat att befordra Markus Nilsson till universitetslektor från och med 2020-02-01 och tillsvidare.
Befordran till universitetslektor i medicinsk forskning
Dnr: P 2019/4307
(Helene Berggren)
Johan Staaf Två sakkunniga utsedda. Lärarförslagsnämnden har 2019-12-18 föreslagit att Johan Staaf befordras till universitetslektor i medicinsk forskning med särskild inriktning experimentell onkologi. Dekanus har beslutat att befordra Johan Staaf till universitetslektor i medicinsk forskning med särskild inriktning mot experimentell onkologi från och med 2020-02-01 och tills vidare.
Befordran till universitetslektor i hälsovetenskap med inriktning fysioterapi
Dnr: P2019/4173
(Robert Norrman)
Katarina Steding Ehrenborg Två sakkunniga utsedda 2019-11-14 Medicinska lärarförslagsnämnden föreslår 2019-11-14 att Katarina Steding-Ehrenborg befordras till universitetslektor i hälsovetenskap med inriktning fysioterapi Dekanus har beslutat att befordra Katarina Steding-Ehrenborg till universitetslektor från och med 2020-01-13 och tillsvidare.

Adjungerad universitetslektor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Adjungerad universitetslektor i onkologi
Dnr: PA2019/3891
(Robert Norrman)
Eva Brun Två sakkunniga utsedda 2020-04-28 Lärarförslagsnämnden föreslår enhålligt 2020-04-28 att Eva Brun anställs som adjungerad universitetslektor. Eva Brun har anställts som adjungerad universitetslektor 20% i onkologi 2020-07-01--2022-06-30.
Adjungerad universitetslektor i kirurgi
Dnr: PA2020/42
(Robert Norrman)
Birger Pålsson 2020-04-28 Lärarförslagsnämnden föreslår enhålligt 2020-04-28 att Birger Pålsson anställs som adjungerad universitetslektor. Birger Pålsson har anställts som adjungerad universitetslektor 20% i kirurgi 2020-08-01--2022-07-31.
Adjungerad universitetslektor i experimentell internmedicin
Dnr: PA 2020/39
(Helene Berggren)
Viktor Hamrefors Två sakkunniga utsedda. Viktor Hamrefors har anställts som adjungerad universitetslektor 20% i experimentell internmedicin 2020-08-01--2022-07-31.
Förnyad adjungerad universitetslektor i obstetrik och gynekologi inriktning tumörkirurgi
Dnr: PA 2019/4307
(Helene Berggren)
Päivi Kannisto Nämnden föreslår 200123 att Päivi Kannistos anställning som adjungerad universitetslektor förnyas. Päivi Kannistos anställning som adjungerad universitetslektor i obstetrik och gynekologi inriktning tumörkirurgi har förnyats 2020-02-01 -- 2022-01-31.

Ledigkungjorda anställningar som biträdande universitetslektor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Biträdande universitetslektor i gerontologi med inriktning åldrande och boende
Dnr: PA2019/1727
Ansökningsdatum: 2019-10-31
(Robert Norrman)
Fyra sökande En sakkunnig utsedd.
2020-03-03 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att Marianne Granbom anställs som biträdande universitetslektor i gerontologi med inriktning åldrande och boende. Dekanus har anställt Marianne Granbom som biträdande universitetslektor fr o m 2020-09-01. Överklagandetiden pågår.
Biträdande universitetslektor i medicinsk forskning
Dnr: PA 2018/433
Ansökningsdatum: 2018-04-09
(Helene Berggren)
44 sökande 6 sakkunniga utsedda Lärarförslagsnämnden har 190924 föreslagit att Sonja Aits, Anders Enjin, Marco Ledri, Helena Persson, Karolina Pircs och Anders Rasmussen anställs. Dekanus har anställt Anders Rasmussen 2019-11-15--2023-11-14, Karolina Pircs 2019-11-15--2023-11-14, Anders Enjin 2019-12-01--2023-11-30, Marco Ledri 2020-01-01--2023-12-31, Helena Persson 2020-05-01--2024-04-30 och Sonja Aits 2019-12-16--2022-04-30.

Övriga ärenden

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Prövning för anställning som universitetslektor i utvecklingsimmunologi
Dnr: PA 2020/1093
(Robert Norrman)
Joan Yuan Två sakkunniga utsedda. 2020-09-23
Prövning för anställning som biträdande universitetslektor i neurofysiologi
Dnr: PA2020/38
(Eva Nilsson)
Fredrik Johansson En sakkunnig utsedd.
Ulrika Bejerholm förenad anställning
Dnr: PA 2019/3257
(Helene Berggren)
Rektor har beslutat att Ulrika Bejerholm anställs som professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning förenad med anställning som arbetsterapeut från och med 2020-02-01 och tillsvidare.
Prövning för anställning som universitetslektor i reumatologi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA 2019/1722
(Helene Berggren)
Carl Turesson Två sakkunniga utsedda Lärarförslagsnämnden föreslår 200123 att Carl Turesson anställs som universitetslektor i reumatologi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare. Carl Turesson anställs från och med 2020-04-01 och tillsvidare som universitetslektor i reumatologi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare.