Läraranställningar under beredning

Ledigkungjorda anställningar som professor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Professor i öron-, näs- och halssjukdomar förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA 2022/1688
Ansökningsdatum: 2022-11-13
(Robert Norrman)
Fem sökande Tre sakkunniga utsedda
Professor i omvårdnad
Dnr: PA 2020/1591
Ansökningsdatum: 2021-10-08
(Robert Norrman)
Elva sökande Tre sakkunniga utsedda.
Professor i autoimmuna sjukdomar särskilt diabetes och celiaki förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA 2018/3251
Ansökningsdatum: 2021-05-31
(Kajsa Johnsson)
Fyra sökande. Tre sakkunniga utsedda. En sökande har föreslagits till anställningen.
H E-L har anställts som professor i autoimmuna sjukdomar särskilt diabetes och celiaki från och med 2023-01-01 och tills vidare. Befattningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare.
Professor i klinisk fysiologi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA 2020/1187
Ansökningsdatum: 2021-09-30
(Robert Norrman)
Fem sökande Tre sakkunniga utsedda 2022-08-24 En av de sökande föreslås för anställningen i samband med sammanträdet 2022-08-24. ET har anställts som professor i klinisk fysiologi från och med 2023-03-01 och tills vidare. Befattningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare.
Professor i immunologi
Dnr: PA 2019/3412
Ansökningsdatum: 2020-08-13
(Kajsa Johnsson)
36 sökande Professorerna Sirpa Jalkaen, Turku, Allan Mowat, Glasgow och Nadine Cerf-Bensussan, Paris 2021-10-21 Vid sammanträde i LFN 2021-10-21 föreslås N G som innehavare.

Befordran till professor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut

Adjungerade professorer

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Förnyad anställning som adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård
Dnr: PA2022/247
(Eva Nilsson)
HF Prel hantering LFN april 2023
Förnyad anställning som adjungerad professor i ämnet internmedicin
Dnr: PA2022/3122
(Eva Nilsson)
KS LFN föreslår enhälligt 221214 att KS anställning som adjungerad professor i internmedicin förnyas.
Adjungerad professor i ortopedi
Dnr: PA 2022/3396
(Robert Norrman)
CR Två sakkunniga utsedda Kommer sannolikt att behandlas i lärarförslagsnämnden i april 2023.
Förnyad anställning som adjungerad professor i pediatrik
Dnr: PA2022/2600
(Eva Nilsson)
DA 2022-11-30 LFN föreslår enhälligt vid sammanträde 221130 att DA's anställning förnyas.
Förnyad anställsning som adjungerad professor i klinisk neuropatologi
Dnr: PA2022/3162
(Eva Nilsson)
EE 2022-11-30 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att EE's anställning som adjungerad professor förnyas.
Förnyad anställning som adjungerad professor i kardiologi
Dnr: PA 2022/3685
(Robert Norrman)
MM 2022-12-14 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att MM:s anställning som adjungerad professor förnyas. MM:s anställning som adjungerad professor i kardiologi har förnyats för tidsperioden 2023-05-01-2026-04-30.
Förnyad anställning som adjungerad professor i neurokirurgi
Dnr: PA 2022/3683
(Robert Norrman)
JB 2022-12-14 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att JB:s anställning som adjungerad professor förnyas. JB:s anställning som adjungerad professor i neurokirurgi har förnyats för tidsperioden 2023-04-01-2026-03-31
Förnyad anställning som adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård
Dnr: PA 2022/3160
(Robert Norrman)
PB 2022-11-30 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att PB:s anställning som adjungerad professor förnyas. PB:s anställning som adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård har förnyats för tidsperioden 2023-02-01-2026-01-31.
Adjungerad professor i klinisk fysiologi
Dnr: PA 2022/2668
(Robert Norrman)
HE Två sakkunniga utsedda 2022-11-30 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att HE anställs som adjungerad professor. HE har anställts som adjungerad professor i klinisk fysiologi för tidsperioden 2023-02-01-2026-01-31.

Ledigkungjorda anställningar som universitetslektor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Universitetslektor i laboratoriemedicin med inriktning cancerforskning
Dnr: PA2022/2555
Ansökningsdatum: 2023-01-25
(Eva Nilsson)
Universitetslektor i neurobiologi
Dnr: PA2022/1699
Ansökningsdatum: 2022-12-05
(Eva Nilsson)
Universitetslektor i experimentell onkologi
Dnr: PA2020/3092
Ansökningsdatum: 2022-11-24
(Eva Nilsson)
34 sökande Tre sakkunniga utsedda.
Universitetslektor inom diabetes med inriktning translationell diabetesforskning och/eller nutritionsforskning
Dnr: PA 2022/926
Ansökningsdatum: 2022-11-10
(Robert Norrman)
Trettiosex sökande Tre sakkunniga utsedda Kommer sannolikt att behandlas i lärarförslagsnämnden i maj 2023.
Universitetslektorat i tumörvirologi
Dnr: PA2022/923
Ansökningsdatum: 2022-10-10
(Eva Nilsson)
16 sökande 2 sakkunniga utsedda 2023-01-25 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt OF för anställningen som universitetslektor i tumörvirologi.
Universitetslektor i medicinsk forskning
Dnr: P A 2022/1687
Ansökningsdatum: 2022-09-05
(Kajsa Johnsson)
Etthundrafemton sökande
Universitetslektor i human immunologi
Dnr: PA 2020/2435
Ansökningsdatum: 2021-09-15
(Robert Norrman)
25 sökande Två sakkunniga utsedda. En sökande har föreslagits för anställningen. Dekan har 2023-03-21 fattat beslut om att anställa MB som universitetslektor i human immunologi från och med 2023-09-01 och tillsvidare.
Universitetslektor i medicinsk mikrobiologi med möjlighet att förena med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA 2020/1597
Ansökningsdatum: 2021-08-31
(Robert Norrman)
Trettiotre sökande Två sakkunniga utsedda 2022-04-06 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att en av de intervjuade anställs som universitetslektor i medicinsk mikrobiologi. Dekan har 2023-02-08 fattat beslut om att anställningsförfarandet ska avbrytas.
Beslutet kan inte överklagas.
Universitetslektor i psykiatri förenad med anställning som specialistläkare/överläkare, IKVM
Dnr: PA2021/568
Ansökningsdatum: 2021-08-16
(Helene Berggren)
7 sökande. Två sakkunniga utsedda. En sökande har föreslagits till innehavare av anställningen. Remiss till Region Skåne för yttrande över förslaget.
Universitetslektor i njurmedicin förenad med anställning som specialistläkare-överläkare
Dnr: PA 2020/675
Ansökningsdatum: 2021-05-31
(Robert Norrman)
Två sökande. Två sakkunniga utsedda. En sökande har föreslagits til innehavare av antällningen. Remiss till Region Skåne för yttrande över förslaget.

Befordran till universitetslektor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Befordran till universitetslektor i global hälsa
Dnr: PA2022/4250
(Jeffrey Armstrong)
LM Två sakkunniga har utsetts. Uppdaterad 230213: avvaktar sakkunnigutlåtande (deadline 31 mars 2023).
Befordran till universitetslektor i kognitiv neurovetenskap
Dnr: PA2022/2702
(Eva Nilsson)
JM Två sakkunniga utsedda. 2022-12-14 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt vid sammanträde 221214 att JM befordras till universitetslektor i kognitiv neurovetenskap. JM har efter beslut av dekan, befordrats till universitetslektor i kognitiv neurovetenskapfrån och med 2023-03-01 och tills vidare.
Befordran till universitetslektor i medicin, regeneration, transplantation och reparation i cancer
Dnr: PA2022/3120
(Eva Nilsson)
VS Två sakkunniga utsedda 2023-01-25 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt vid sammanträde den 25 januari 2023 att VS befordras till universitetslektor i medicin, regeneration, transplantation och reparation i cancer VS har befordrats till universitetslektor i i medicin, regeneration, transplantation och reparation i cancerfrån och med 2023-02-09och tills vidare.
Befordran till universitetslektor i arbetsterapi
Dnr: P 2022/6242
(Robert Norrman)
AL Två sakkunniga utsedda. 2022-11-30 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att AL befordras till universitetslektor i arbetsterapi. AL har befordrats till universitetslektor i arbetsterapi från och med 2023-02-01 och tills vidare.
Befordran till universitetslektor i medicinsk forskning inriktning cellulär proteomik
Dnr: PA 2022/492
(Helene Berggren)
Jenny Hansson Två sakkunniga utsedda 2022-06-21

Adjungerad universitetslektor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Ny anställning som adjungerad universitetslektor i allmän medicin
Dnr: PA2022/4249
(Jeffrey Armstrong)
VMN Uppdaterad 230302: Två sakkunniga har kontaktats och accepterat uppdraget, avvaktar remissvar och beslut om utseende av sakkunniga. Avvaktar sakkunnigutlåtande (mitten/slutet av maj 2023) Deadline för sakkunnigutlåtande är mitten av maj 2023 (senast i slutet av maj)
Anställning som adjungerad universitetslektor i obstetrik och gynekologi
Dnr: PA2022/3681
(Eva Nilsson)
LJ Två sakkunniga utsedda Prel hantering i LFN april 2023.
Förnyad anställning som adjungerad universitetslektor i diagnostisk radiologi
Dnr: PA2022/3161
(Jeffrey Armstrong)
D. v. W. NIL 2022-11-30 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att Danielle van Westens anställning som adjungerad universitetslektor i radiologi med inriktning neuroradiologi och neurodegenerativa sjukdomar förnyas enligt anhållan. LFN protokoll, avtal med RS och beslut om förnyad anställning finns (230327). Ärendet är klart och ska arkiveras. Beslut om anställning finns och är påskriven samt expedierad (ut 230327).
Anställning som adjungerad universitetslektor i öron- näs och halssjukdomar
Dnr: PA2022/2599
(Eva Nilsson)
FT Två sakkunniga utsedda 2022-12-14 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt vid sammanträde 221214 att FT anställs som adjungerad universitetslektor i öron-, näs- och halssjukdomar.
Anställning som adjungerad universitetslektor i barnonkologi/hematologi
Dnr: PA2022/931
(Eva Nilsson)
C J P Två sakkunniga utsedda 2022-11-30 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att CJP anställs som adjungerad universitetslektor i barnonkologi/hematologi.

Ledigkungjorda anställningar som biträdande universitetslektor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Biträdande universitetslektor i omvårdnad med inriktning intensivvård
Dnr: PA 2022/3121
Ansökningsdatum: 2023-04-10
(Robert Norrman)
Biträdande universitetslektor i omvårdnad
Dnr: PA 2020/1593
Ansökningsdatum: 2022-07-03
(Robert Norrman)
En sökande Sakkunnig utsedd 2022-10-25 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att CC anställs som biträdande universitetslektor i omvårdnad. CC har anställts som biträdande universitetslektor i omvårdnad från och med 2023-02-01 och tills vidare dock längst till och med 2027-01-31.

Övriga ärenden

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Prövning för anställning som universitetslektor i regenerativ neurobiologi
Dnr: PA2022/2736
(Eva Nilsson)
DRO Två sakkunniga utsedda. 2023-01-25 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att DRO anställs som universitetslektor i regenerativ neurobiologi.