Läraranställningar under beredning

Ledigkungjorda anställningar som professor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Professor i logopedi
Dnr: PA 2023/244
Ansökningsdatum: 2023-09-08
(Robert Norrman)
Fyra sökande. Tre sakkunniga utsedda. 2024-03-05 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt VLÅ för anställning som professor i logopedi.

Befordran till professor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Befordran till professor i barnkardiologi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: P 2023/3797
(Robert Norrman)
PL Två sakkunniga utsedda 2024-04-17 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att PL befordras till professor i barnkardiologi. Befattningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare.

Adjungerade professorer

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Förnyad anställning som adjungerad professor i kirurgi
Dnr: PA 2024/1556
(Robert Norrman)
BT 2024-06-19
Förnyad anställning som adjungerad professor i neurologi
Dnr: PA 2024/830
(Eva Nilsson)
JP Prel hantering i LFN 16/5.
Adjungerad professor i basal och klinisk neurofysiologi (föredras för LFN 16 maj)
Dnr: PA2024/827
(Jeffrey Armstrong)
EE Anhållan, CV och progressionsrapport har skickats till LFN ledamot för yttrande (ut 240403), yttrande inkom 2 maj. Föredras för LFN 16 maj. Yttrande från RS angående finansiering har inhämtats (inkom240416), yttrande för LFN ledamot har inkommit (in 240502).

Uppdaterat: 240503
Förnyad anställning som adjungerad professor i barnortopedi
Dnr: PA 2024/899
(Robert Norrman)
CJT 2024-06-03
Förnyad anställning som adjungerad professor i experimentell dermatologi
Dnr: PA 2024/892
(Robert Norrman)
OS 2024-04-17 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att OS:s anställning som adjungerad professor i experimentell dermatologi förnyas.
Adjungerad professor i neurologi
Dnr: PA2023/3360
(Eva Nilsson)
AP Två sakkunniga utsedda. 2024-04-08 LFN föreslår enhälligt den 8/4 att AP anställs som adjungerad professor i neurologi. Rektor har den 8 maj 2024 beslutat att anställa AP som adjungerad professor i neurologi om 50 % under 3 år f.r.o.m 20240513-20270512
Adjungerad professor i kirurgi
Dnr: PA2023/3364
(Eva Nilsson)
BA Två sakkunniga utsedda. 2024-04-08 LFN föreslår enhälligt den 8/4-24 att BA anställs som adjungerad professor i kirurgi. Rektor har den 8 maj 2024 beslutat att anställa BAsom adjungerad professor i kirurgi om 20 % under 3 år f.r.o.m 20240520-20270519

Ledigkungjorda anställningar som universitetslektor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Universitetslektorat i medicinsk forskning
Dnr: PA 2023/1269
Ansökningsdatum: 2023-09-04
(Kajsa Johnsson)
89 sökande Professorerna Grethe Andersen, Århus, Peter Naredi, Göteborg, Tommy Olsson, Umeå, Bengt Hallberg, Göteborg, Wilhelm Graf, Uppsala, Stellan Sandler, Uppsala, Fedrik Nyström, Linköping, Karin Manhem, Göteborg och Mari Norgren, Umeå
2024-05-16 Lärarförslagsnämnden har beslutat att bjuda in till intervju 2024-06-03.
Universitetslektorat i medicinsk forskning förenad med befattning som spec/öl
Dnr: P A 2023/1272
Ansökningsdatum: 2023-09-04
(Kajsa Johnsson)
35 Professorerna Grethe Andersen, Århus, Peter Naredi, Göteborg, Tommy Olsson, Umeå, Bengt Hallberg, Göteborg, Wilhelm Graf, Uppsala, Stellan Sandler, Uppsala, Fredrik Nyström, Linköping, Karin Manhem, Göteborg, Mari Norgren, Umeå 2024-05-16 Inervjuer genomförs den 3 juni 2024.
Universitetslektorat i medicinsk forskning med möjlighet att förena med anställning som spec/öl
Dnr: P A 2023/1271
Ansökningsdatum: 2023-09-04
(Kajsa Johnsson)
54 sökande Professorerna Grethe Andersen, Århus, Peter Naredi, Göteborg, Tommy Olsson, Umeå, Bengt Hallberg, Göteborg, Wilhelm Graf, Uppsala, Stellan Sandler, Uppsala, Fredrik Nyström, Linköping, Karin Manhem, Göteborg, Mari Norgren, Umeå 2024-05-16 Intervjuer kommer att äga rum 2024-06-03.
Två universitetslektorer i omvårdnad (hos sakkunniga)
Dnr: PA2023/1280
(Jeffrey Armstrong)
27 sökande vid ansökningstiden utgång (240331) Sakkunnigprövning pågår (prel deadline 18 augusti)

Tätgruppsmöte med sakkunniga har genomförts 20 maj med justering av tätgrupp 27 maj.

Förslag på tätgrupp har utsetts har utsetts (förerdras formellt för LFN i juni månad). Tätgruppen består av sju sökande som samtliga bedömts uppfylla kraven för anställningarna. Deadline för sakkunnigutlåtande är 18 augusti 2024 (mhs till semestertider from första måndagen efter midsommar till början/mitten av augusti).
Rekryteringsgrupp: består av prefekt, bitr prefekt, ordf LFN och HR-specialist (beslut finns). Rekryteringsgruppen uppgift är bl a med att ta fram kravprofilen för anställningen.

Uppdaterat: 240527
Omvandling av universitetslektorat till förenad anställning som universitetslektor i klinisk neurovetenskap och specialistläkare (30 procent) vid SUS (avvaktar remiss svar fr RS)
Dnr: PA2024/367
(Jeffrey Armstrong)
NM-C Avvaktar yttrande fr RS Ärendet har föredragits för STS. Remiss har skickats till RS (ut240417) - avvaktar svar på remissen.

Uppdaterat: 240430
Omvandling av anställning från forskare till universitetslektor i molekylär skelettbiologi (avvaktar förslag på lön)
Dnr: PA2022/3686
(Jeffrey Armstrong)
PB Två internationella sakkunniga finns och beslut om utseende av sakkunniga har tagit. Inriktning är att sakkunnigutlåtande inkommer i slutet av januari, senast 9 februari, 2024. Ansökan inkl handligar och instruktion inför utvärderingen har skickats till 2x sakkunnig 15 december 2023 (deadline är 9 februari 2024).

240417: Följ upp arvode till sakkunniga - har inte fått in arvodesblankett eller SINK beslut.
Ärendet har föredragits för LFN som godkänt omvandlingen, LFN protokoll finns. Anhållan om omvandling av anställning som forskare till universitetslektor i molekylär skelettmedel (mhs till ERC medel)

Avvaktar i nuläget förslag på lön (pågått sedan februari/mars)

Uppdaterat 240417
Universitetslektor i anestesiologi och intensivvård, förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA2023/250
Ansökningsdatum: 2023-10-30
(Eva Nilsson)
5 sökande. Två sakkunniga utsedda. 2024-04-17 Vid sammanträde 17/4-24 föreslår LFN enhälligt PB för anställningen som universitetslektor i anestesiologi och intensivvård, förenad med anställning som specialistläkare/överläkare.
Universitetslektor i onkologi med möjlighet att förena med anställning som specialistläkare/överläkare
Dnr: PA 2021/893
Ansökningsdatum: 2023-07-03
(Robert Norrman)
14 sökande. Två sakkunniga utsedda. 2024-02-02 Lärarförslagsnämnden föreslår AR för anställningen. Dekan har beslutat anställa AR som universitetslektor i experimentell onkologi från och med 2024-06-01 och tillsvidare.

Befordran till universitetslektor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Befordran till universitetslektor i neurofysiologi
Dnr: PA 2024/1066
(Eva Nilsson)
FJ Två sakkunniga utsedda. 2024-05-16 Prel hantering i LFN 16/5.
Befordran till universitetslektor i arbetsterapi
Dnr: P 2024/2507
(Robert Norrman)
MG Två sakkunniga utsedda. 2024-06-19
Befordran till universitetslektor i logopedi
Dnr: P 2024/974
(Robert Norrman)
OS Två sakkunniga utsedda. 2024-04-17 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att OS befordras till universitetslektor i logopedi.
Befordran till universitetslektor i molekylär medicin med särskild inriktning mot regenerativ immunologi
Dnr: P 2023/7812
(Robert Norrman)
NL Två sakkunniga utsedda 2024-03-05 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att NL befordras till universitetslektor i molekylär medicin med särskild inriktning mot regenerativ immunologi. Dekan har beslutat befordra NL till universitetslektor i molekylär medicin med särskild inriktning mot regenerativ immunologi från och med 2024-04-01 och tillsvidare.
Befordran till universitetslektor i medicinsk forskning inr. experimentell onkologi
Dnr: PA2023/3230
(Eva Nilsson)
HP Två sakkunniga utsedda. Vid sammanträde 20/1-24 föreslår LFN enhälligt att HP befordras till universitetslektor i experimentell onkologi. Dekan har den 7 mars 2024 beslutat anställa HP som univesitetslektor i experimentell onkologi, from 1 maj 2024.

Adjungerad universitetslektor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Förnyad anställning som adjungerad universitetslektor i psykiatri
Dnr: PA 2024/829
(Eva Nilsson)
JE Prel hantering i LFN 16/5-24
Förnyad anställning som adjungerad anställning i kardiologi med inr. medfödda hjärtfel.
Dnr: PA2024/382
(Eva Nilsson)
JHF 2024-05-16 Prel. hantering LFN 16/5-24.
Förnyad anställning som adjungerad universitetslektor i kirirgi, med inr. transplatationskirurgi
Dnr: PA2024/372
(Eva Nilsson)
AB 2024-04-17 LFN föreslår enhälligt den 17/4 att AB:s anställning som adjungerad universitetslektor i krirugi, inriktning transplantationskirurgi förnyas. Dekan har den 29 april beslutat att förnya AB:s anställning som universitetslektor i kirurgi med inriktning mot transplantationskirurgi.
Adjungerad universitetslektor i dermatologi och venereologi (föredras vid LFN 16 maj 2024)
Dnr: PA2024/276
(Jeffrey Armstrong)
AS Två sakkunnigutlåtande har inkommit 2024-05-16 Ärendet kommer att föredras vid LFN 16 maj 2024 Upplagt 240229.

Uppdaterat 240430
Förnyad anställning som adjungerad universitetslektor i internmedicin
Dnr: PA 2024/392
(Robert Norrman)
VH 2024-04-17 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att VH:s anställning som adjungerad universitetslektor i internmedicin förnyas. Dekan har 2024-04-29 beslutat förnya VH:s anställning som adjungerad universitetslektor i internmedicin för tidsperioden 2024-08-01-2026-07-31.
Förnyad anställning som adjungerad universitetslektor i obstetrik och gynekologi
Dnr: PA 2024/393
(Robert Norrman)
PK 2024-03-05 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att PK:s anställning som adjungerad universitetslektor i obstetrik och gynekologi förnyas. Dekan har 2024-03-25 beslutat förnya PK:s anställning som adjungerad universitetslektor i obstetrik och gynekologi för tidsperioden 2024-04-01-2026-03-31.
Adjungerad universitetslektor i pediatrik med inriktning mot barnkardiologi (KLART)
Dnr: PA2023/3439
(Jeffrey Armstrong)
KTL Två utsedda (beslut om utseende finns samt ansökan och underlag har skickats till sakkunniga). Deadline 1 mars 2024

Två sakkunnigutlåtande har inkommit.
Föredragning för LFN 8 april. Protokoll finns (avvaktar underskrift) Avtal med RS, inst och KT-L finns (klart).

Ärendet är klart och ska arkiveras.

Uppdaterat 240430
Beslut finns (240425), beslut om tillkännagivande har upprättats och expedierats.
Förnyad anställning som adjungerad universitetslektor i logopedi (KLART)
Dnr: PA2023/2674
(Jeffrey Armstrong)
KK CB 2024-01-30 Trepartsavtal med RS har inkommit, beslut har skrivits och expedierats. Beslut finns och har expedierats

Ledigkungjorda anställningar som biträdande universitetslektor

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Biträdande univesitetslektor i medicinsk forskning
Dnr: PA2023/3304
Ansökningsdatum: 2024-02-15
(Eva Nilsson)
69 sökande 6 sakkunniga utsedda. Pre. hantering i LFN 19/6-24.
Biträdande universitetslektor (DDLS Fellow) i datadriven forskning inom precisionsmedicin och diagnostik
Dnr: PA 2023/1203
Ansökningsdatum: 2023-10-15
(Robert Norrman)
38 sökande. Tre sakkunniga utsedda 2024-04-08 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att QW anställs som biträdande universitetslektor (DDLS Fellow) i datadriven forskning inom precisionsmedicin och diagnostik.
Biträdande universitetslektor (DDLS Fellow) i datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi
Dnr: PA 2023/1201
Ansökningsdatum: 2023-10-15
(Robert Norrman)
37 sökande. Två sakkunniga utsedda. 2024-04-08 Lärarförslagsnämnden föreslår enhälligt att anställningsförfarandet avbryts i samband med sitt sammanträde 2024-04-08.
Biträdande universitetslektor i omvårdnad med inriktning intensivvård
Dnr: PA 2022/3121
Ansökningsdatum: 2023-06-07
(Robert Norrman)
Fem sökande. En sakkunnig utsedd. 2023-10-11 Lärarförslagsnämnden föreslår ehälligt AG för anställningen som biträdande universitetslektor i omvårdnad med inriktning intensivvård. Dekan har 2024-03-14 beslutat avbryta tillsättningen av anställningen som biträdande universitetslektor i omvårdnad med inriktning intensivvård.

Övriga ärenden

Ämne, diarienr, (handläggare) Sökande Sakkunniga LFN sammanträdesdatum Status i LFN Övrigt Beslut
Omvandling av universitetslektorat till förenad anställning som universitetslektor i klinisk neurovetenskap och specialistläkare (30 procent) vid SUS (avvaktar remiss svar fr RS)
Dnr: PA2024/367
(Jeffrey Armstrong)
NM-C Avvaktar yttrande fr RS Ärendet har föredragits för STS. Remiss har skickats till RS (ut240417) - avvaktar svar på remissen.

Uppdaterat: 240430
Omvandling av anställning från forskare till universitetslektor i molekylär skelettbiologi (avvaktar förslag på lön)
Dnr: PA2022/3686
(Jeffrey Armstrong)
PB Två internationella sakkunniga finns och beslut om utseende av sakkunniga har tagit. Inriktning är att sakkunnigutlåtande inkommer i slutet av januari, senast 9 februari, 2024. Ansökan inkl handligar och instruktion inför utvärderingen har skickats till 2x sakkunnig 15 december 2023 (deadline är 9 februari 2024).

240417: Följ upp arvode till sakkunniga - har inte fått in arvodesblankett eller SINK beslut.
Ärendet har föredragits för LFN som godkänt omvandlingen, LFN protokoll finns. Anhållan om omvandling av anställning som forskare till universitetslektor i molekylär skelettmedel (mhs till ERC medel)

Avvaktar i nuläget förslag på lön (pågått sedan februari/mars)

Uppdaterat 240417